Jesteś tutaj
Tenis w Łasku > Regulamin kortów

Regulamin użytkowania Kortów Tenisowych przy CSiR w Łasku

 1. Korty są czynne od maja do września w godzinach 10:00 – 20:00.
 2. Na kortach obowiązuje:
  • strój sportowy,
  • obuwie z podeszwą przystosowaną do gry na kortach,
  • zachowanie się w sposób niezakłócający gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich,
  • uprzątnięcie kortu po skończonej grze,
  • stosowanie się do poleceń i wskazówek pracownika obsługi kortu,
  • zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu,
  • zakaz wprowadzania zwierząt.
 3. W razie złych warunków atmosferycznych (opady deszczu, zbyt mokra nawierzchnia) korty są nieczynne.
 4. Rezerwację kortów reguluje odrębny regulamin.
 5. Czas gry liczy się od momentu wynajęcia kortu (jednak nie później niż o rozpoczętej godzinie rezerwacji).
 6. Korty są płatne u pracownika obsługi kortu według obowiązującego cennika.
 7. Pracownik obsługi kortów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione na kortach.
 8. Korzystający z kortów przebywa na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 9. Na podstawie powyższych punktów pracownik obsługi kortów ma prawo odmowy dopuszczenia użytkownika do korzystania z kortu.
 10. Korzystanie z kortów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin rezerwacji Kortów Tenisowych przy CSiR w Łasku

 1. Rezerwacji można dokonać na miejscu lub telefonicznie.
 2. Osoba rezerwująca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imienia, nazwiska, (numeru telefonu) przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5a w Łasku w celu odnotowania rezerwacji. Zgodę można wycofać w sposób opisany w powyższym punkcie – wiąże się to z brakiem możliwości dokonania rezerwacji.
 3. Odwołania rezerwacji należy dokonać telefonicznie dla kortów zarezerwowanych na godziny:
  • 15:00-20:00 – co najmniej z 5-godzinnym wyprzedzeniem.
  • 10:00-15:00 – najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedniego.
 4. Nie zastosowanie się do powyższego punktu wiąże się z poniesieniem opłaty za rezerwowane godziny gry według obowiązującego cennika.
 5. Od obowiązku zapłaty zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę
  • w przypadku niepewnych warunków umożliwiamy odwołanie rezerwacji najpóźniej z godzinnym wyprzedzeniem bez ponoszenia opłat związanych z opłaceniem kortu.
 6. Pracownik obsługi kortów jest uprawniony do wynajęcia kortu innej osobie, jeśli osoba rezerwująca nie stawi się na korcie w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi o możliwym spóźnieniu.
 7. Pracownik obsługi kortów jest uprawniony do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym kortów, pracami związanymi z konserwacją kortów, a także organizacją turniejów tenisowych.
 8. Osoby nieregulujące zobowiązań finansowych za rezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
 9. Dokonanie rezerwacji kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Top