X edycja – ranking

Ranking X edycji Łaskiej Ligi Tenisa. Sposób liczenia rankingu opisany poniżej.

 1. Ranking ma na celu ogólne zestawienie wszystkich zawodników Ligi.
 2. Osoba, która po zakończeniu wszystkich tur Ligi zgromadzi najwięcej punktów z tur głównych, zostanie Mistrzem Łaskiej Ligi Tenisa.
 3. Za fazę wstępną zawodnicy nie otrzymują punktów.
 4. Aby obliczyć punkty rankingowe w danej turze, należy sumę punktów ligowych pomnożyć przez rangę i mnożnik ligi oraz dodać do tego stałą za mecz w zależności od ligi.
 5. W przypadku trzech poziomów lig:
  • Ranga I ligi to 2,5; II ligi to 2 a III – 1,5.
  • Stała za mecz w I lidze to 7,5 punktu, w II – 4 punkty, zaś w III – 1,5.
  • Ze względu na różną ilość zawodników w ligach będzie dopisywany mnożnik k, l i m, tak aby zawsze: zawodnik, który wygra wszystkie spotkania w I lidze miał 900 pkt. rank., w II lidze 600, a w III lidze 360 pkt. rank. Punkty rankingowe zaokrąglane są do całości. Opisuje to poniższa tabela.
 6. W przypadku równej ilości punktów rankingowych o kolejności miejsc decyduje:
  • więcej punktów rankingowych zdobytych w I lidze (jeśli tyle samo: w II lidze)
  • lepsza ilość punktów rankingowych w najlepszej turze zawodnika
  • lepsza pozycja w lidze w najlepszej turze zawodnika
  • jedynie w przypadku konieczności wyłonienia lepszego zawodnika (Mistrz, wstęp do Mastersa, kolejność rozstawienia zawodników w Finale ligi/Pucharze ligi):
   1. bilans bezpośrednich spotkań (w pierwszej kolejności bilans meczów, bilans setów, bilans gemów, ilość wygranych setów, ilość wygranych gemów),
   2. lepsze ilości punktów rankingowych we wszystkich turach zawodników,
   3. lepsze pozycje w lidze we wszystkich turach zawodników,
   4. lepsza pozycja w zbiorczej kolejności zawodników wszystkich edycji (Załącznik I),
   5. bilans wszystkich spotkań zawodników w najwyższej lidze.
 1. The aim of ranking is to general order all of the League participants.
 2. Player, who will have the most points from all after last the League round, will become the Champion of Łask League.
 3. Players don’t collect ranking points for entry stage.
 4. Formula for calculate ranking points for each round is: pts=l(p*r+m*c),
  where pts – ranking points; l – multiplier for league/round; p – league points (1 for lost, 3 for win); r – rank of the league; m – count of played matches; c – constant value for played match.
 5. In case of three leagues:
  • Rank of 1st league=2.5; 2nd = 2; 3rd =1.5.
  • Constant value for match in 1st league=7.5 pts, in 2nd=4pts, in 3rd=1.5 pts.
  • Multiplier k,l,m is added to formula because of different players count in each league. The aim of multiplier is: player who wins all matches in 1st league will have 900 ranking points; in 2nd = 600; in 3rd Ranking points are rounding to unit. Values are described in below table.
 6. In case of equal ranking points there is required to follow below rules to properly order players:
  • More ranking points won in 1st league (if same value: in 2nd league)
  • More ranking points in the best round of player
  • Higher player position in league in the best round of player
  • Just when necessary to choose better player (Champion, entry to Masters, order for place players in Final round, order for place players in the League cup):
   1. Balance of direct meetings (in order: balance of matches, balance of sets, balance of games, count of won sets, count of won games)
   2. Higher amount of ranking points in each rounds of players
   3. Higher league positions in each rounds of players
   4. Higher position in cumulative order of players in all Editions
   5. Players balance of all matches in higher league of player

Lp. Imię i Nazwisko 1 tura 2 tura Suma
1. 1 Damian Strzelec 850 814 1 664 0 0
2. 5 Paulo Pisco 800 857 1 657 7 7
3. 3 Grzegorz Walczak 750 814 1 564 100 93
4. 4 Łukasz Bulzacki 750 686 1 436 228 128
5. 8 Bogumił Zwoliński 700 686 1 386 278 50
6. 11 Przemysław Podemski 566 771 1 337 327 49
7. 6 Kamil Wyruch 566 686 1 252 412 85
8. 2 Tomasz Wasilewski 650 463 1 113 551 139
9. 14 Michał Ślusarczyk 531 566 1 097 567 16
10. 9 Andrzej Orlewski 531 566 1 097 567 0
11. 7 Łukasz Pietrzak 750 343 1 093 571 4
12. 15 Jakub Smulski 330 566 896 768 197
13. 10 Krzysztof Krajewski 463 394 857 807 38
14. 18 Tomasz Kęska 429 394 823 841 34
15. 20 Marek Miedzianowski 300 497 797 867 26
16. 13 Sławomir Gosławski 394 394 788 876 9
17. 12 Bartłomiej Mędrzycki 270 283 553 1 111 235
18. 21 Wojciech Przybylski 270 257 527 1 137 26
19. 16 Stanisław Miedzianowski 309 180 489 1 175 38
20. 17 Adnan Mutar 180 129 309 1 355 180
21. 22 Krzysztof Kanios 300 300 1 364 9
22. N Szymon Szmagaj 283 283 1 381 17
23. N Adam Miedzianowski 206 206 1 458 77
24. N Jacek Lisiecki 180 180 1 484 26
25. 19 Cezary Kopias 150 150 1 514 30

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2018 23:16

Dodaj komentarz

2 × 5 =