Już 16 czerwca rusza Liga!

Już w sobotę, 16 czerwca rozpocznie się IV edycja Wakacyjnej Ligi Tenisa Ziemnego w Łasku, która potrwa aż do 14 września. Zapraszamy!

Przez trzy miesiące na kortach będą się toczyć rozgrywki w dwóch ligach, podzielone na tury, podobnie jak w latach ubiegłych. Od 2 do 15 czerwca, godziny 17:30 zbierane będą zapisy do Tury Wstępnej rozgrywek, a po zakończeniu odbędzie się losowanie, a po nim ustalony zostanie terminarz tej tury, by już od soboty rozpocząć grę

W turze wstępnej będą istniały dwie równoległe grupy – Grupa A i Grupa B, w zależności od ilości osób w grupach, to dwie lub trzy najlepsze osoby z każdej z grup będą grały w I lidze, pozostałe w II. Istnieje możliwość rozegrania barażu.

Losowanie będzie miało na celu ustalenie dwóch grup o podobnych średnich poziomach graczy, tj: na podstawie rankingu Ligi z poprzedniego roku zostanie sporządzona dwukolumnowa lista, na podstawie której odbędzie się losowanie.  Do tej listy będziemy wpisywać od lewej do prawej osoby z rankingu, opuszczając te, które się nie zapisały. Osoby, które znajdują się w jednej linii w tabeli (w jednym wierszu, tzn. 1 i 2, 3 i 4, etc.) nie znajdą się w jednej grupie (nie dotyczy osób, których nie ma w rankingu). O tym, która osoba z nich znajdzie się w grupie A, a która w grupie B zadecyduje losowanie.


Na dzień dzisiejszy chęć uczestnictwa w lidze zadeklarowało dziesięć osób:

  1. Piotr Niewiadomski (1. 2011)
  2. Andrzej Siąkowski (2. 2011; 1. 2010; 1. 2009)
  3. Michał Ślusarczyk (3. 2011; 8. 2010)
  4. Szymon Szmagaj (5. 2011; 7. 2010; 4. 2009)
  5. Adam Siąkowski (6. 2011; 5. 2010; 12. 2009)
  6. Bartłomiej Królikowski (8. 2011; 9. 2010; 8. 2009)
  7. Łukasz Pietrzak (10. 2011; 17. 2009)
  8. Rafał Markiewicz (13. 2011; 2. 2010; 2. 2009)
  9. Sylwester Pyszak (3. 2010; 3. 2009)
  10. Maciej Parada
  11. Borys Szylberg

Poniżej znajduje się oficjalny Regulamin Wakacyjnej Ligi Tenisa Ziemnego w Łasku na rok 2012:

I. Wprowadzenie

1. Wakacyjna Liga Tenisa Ziemnego w Łasku, zwana później Ligą ma na celu rozpowszechnienie tenisa ziemnego w mieście.

2. Stworzona jest po to, aby amatorscy zawodnicy mieli okazję zagrać z innymi zawodnikami, którzy są mniej więcej na równym poziomie.

3. W Lidze może wystąpić każdy zawodnik, który mieszka bądź pochodzi z Łasku lub okolic lub często gra na kortach w Łasku.

4. W Lidze mogą brać udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Kobiety będą grały wraz z mężczyznami.

5. IV edycja Ligi będzie trwała od 16 czerwca do 14 września.

6. Jednorazowe wpisowe do Ligi wynosi 8 zł dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 lat i 12 zł dla pozostałych. Każdy ponosi również opłaty wynikające z opłacenia kortów zgodnie z obowiązującym Cennikiem opłat za kort.

7. Osoba potwierdzająca swój udział w Lidze, zgadza się na publikowanie swojego nazwiska, zdjęć i swoich wyników na stronie Internetowej tenislask.net.

8. Spotkania Ligi odbywać się będą dwa-trzy razy w tygodniu. Terminy spotkań zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania.

9. Rozgrywki ligowe będą się toczyć w fazie głównej – to bezpośrednie pojedynki osób z tych samych lig (pkt II).

10. Zawodnicy muszą stawić się o ustalonej porze na miejsce spotkania. Jeżeli zawodnik nie stawi się w ciągu 30 minut na kort, zostaje mu zapisany walkower (po 15 minutach przeciwnik wygrywa jednego seta).

a. Zawodnicy mogą przełożyć swój mecz do ostatniego dnia rozgrywek tury w porozumieniu z Organizatorem Ligi.

b. Jeśli zawodnik nie stawi się na kort, bądź zbyt późno przełoży mecz (maksymalnie do godz. 20:00 poprzedniego dnia), jest zobowiązany do opłacenia rezerwowanego na Ligę kortu (6 lub 9 zł). Dopóki nie ureguluje należności, nie będzie mógł rozegrać następnego meczu.

c. Wyjątek od a. i b. stanowi sytuacja złego stanu kortów (opady deszczu). W tej sytuacji zawodnicy rozgrywają spotkanie w najbliższym możliwym terminie.

11. Trzy spóźnienia jednego zawodnika powodują spadek do niższej ligi.

12. Dwa nieuzasadnione walkowery jednego zawodnika powodują jego dyskwalifikację na cały sezon Ligi.

a. Uzasadnionym walkowerem możemy nazwać np. dłuższy wyjazd zawodnika – zawodnik musi to zgłosić Organizatorowi, który uwzględni to w terminarzu.

13. Do ligi można się zapisać w trakcie jej trwania. Chętna osoba po zakończeniu trwającej tury zostanie wpisana do drugiej ligi i tam zacznie rozgrywać swoje mecze.

14. Niesportowe zachowanie podczas Ligi grozi dyskwalifikacją na cały sezon przez Organizatora.

15. Organizator nie zapewnia piłek na spotkania. W przypadku gdy żaden z zawodników ich nie posiada, można uzyskać używane piłki od Organizatora.

II. Faza główna

1. Podział zawodników na I i II ligę zostanie dokonany w Turze Wstępnej

a. W tej turze będą istniały dwie równoległe grupy, najlepsze dwie osoby z każdej grupy będą grały w I turze w I lidze, trzecie osoby zagrają baraż o I ligę, zaś pozostałe zagrają w II lidze.

2. Każda tura będzie trwała (n-1)*3 dni + 2 dni na baraż, gdzie n to ilość zawodników w lidze.

3. Pojedynki w lidze toczą się systemem każdy z każdym. Nie ma rundy rewanżowej.

4. Za zwycięstwo otrzymuje się 4 punkty, za porażkę 1:2 – 2 punkty, za porażkę 0:2 – 1 punkt, za walkower 0 punktów.

5. W przypadku równej ilości punktów liczy się bezpośrednie spotkanie, następnie sety i gemy między zainteresowanymi.

6. Po każdej turze ostatnia osoba w tabeli I ligi spadnie do II ligi. Przedostatnia osoba zagra z drugą osobą II ligi baraż o grę w I lidze, zaś najlepsza osoba II ligi awansuje do I ligi.

7. O wszelkich zmianach dotyczących powiększania bądź zmniejszania lig Organizator powinien informować na bieżąco.

III. Spotkanie

1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.

2. W przypadku braku sędziego głównego podczas meczu zawodnicy sędziują sobie sami. W przypadku, kiedy będzie zamieszka na korcie powinien być zawołany Organizator, który rozjaśni sprawę. Zawodnik podający liczy głośno punkty w gemie(!).

3. Rozgrzewka przed meczem trwa nie dłużej niż 10 min.

4. Podczas zamian stron kortu po 1. gemie w secie zawodnik bez żadnej przerwy przechodzi na drugą stronę kortu. Po każdej innej zamianie stron zawodnicy mają półtorej minuty odpoczynku.

5. Jeżeli podczas gry wystąpi jakiś uraz, zawodnik otrzymuje jednorazowo przerwę maksymalnie 5 minutową.

6. Od razu po zakończeniu meczu, zwycięzca idzie do Organizatora i podaje mu wynik.

7. Zgodnie z Regulaminem Kortów Tenisowych zawodnicy muszą uprzątnąć kort od razu po skończonej grze. Jako uprzątnięcie rozumie się wyrównanie kortu gracą i przejechanie go siatką.

8. Ze względu na fatalne warunki atmosferyczne mecz może zostać przerwany
– w takim wypadku zawodnik proszony jest o pójście do Organizatora w celu podania mu aktualnego wyniku.

9. W przypadku długiego spotkania (gdy dwa sety trwają ok 1,5h) Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trzeciego seta (rozpoczęcia go od stanu 2:2 lub do rozegrania super tie-breaka) albo dokończenia meczu w innym terminie. Organizator powinien o tym poinformować przed rozpoczęciem trzeciego seta.

IV. Ranking

1. Ranking ma na celu ogólne zestawienie wszystkich zawodników Ligi.

2. Osoba, która po zakończeniu wszystkich tur Ligi zgromadzi najwięcej punktów, zostanie Mistrzem Wakacyjnej Ligi Tenisa Ziemnego w Łasku.

3. Aby nie było sytuacji takiej, że opłaca się być bardziej w drugiej lidze niż w pierwszej zmieniona zostanie ranga I i II ligi w ten sposób, by zawodnik który wygrał wszystkie pojedynki w II lidze miał tyle samo punktów rankingowych co zawodnik, który przegra do 0 wszystkie pojedynki w I lidze.

4. W III edycji Ligi ranga I ligi to 4, ranga II ligi to 2.

5. Ze względu na różną ilość zawodników w ligach do rangi ligowej będzie dopisywany mnożnik k i l, tak aby zawsze: zawodnik, który wygra wszystkie spotkanie w I lidze miał 64 pkt. rank., a w II lidze 32 pkt. rank.

6. Aby obliczyć punkty rankingowe w danej turze, należy sumę punktów w I lidze pomnożyć przez 4 i k, zaś w II lidze przez 2 i przez l.

7. Ranga tury wstępnej to 2, mnożniki t i w takie, by osoba która wygra wszystkie spotkania w grupie miała 32 punkty rankingowe.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Ligi i tabele lig są dostępne do wglądu u Organizatora i na stronie www.tenislask.net .

2. W razie nieścisłości związanych z Regulaminem Ligi decyzję podejmuje Organizator.

3. W każdym momencie Regulamin Ligi może ulec zmianie. Uczestnicy muszą być o tym poinformowani przez Organizatora.

4. Kontakt z organizatorem: Piotr Niewiadomski – 668 537 195, GG: 8470107, ptkpiotr@gmail.com, facebook.pl/ptkpiotr

 

Dodaj komentarz

19 − 4 =